Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Carta de presentació

Qui som?


Som una societat científica dins el marc de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (entitat que aglutina més de 80 societats científiques de diferents especialitats de l'àmbit sanitari del nostre país així com diferents filials i entitats científiques adherides), integrada per professionals sanitaris que tenim com a objectiu principal l'aplicació de la farmàcia clínica i l'atenció farmacèutica.


La Societat Catalana de Farmàcia Clínica aplega més de 300 professionals de les ciències de la salut, bàsicament farmacèutics provinents de diferents àmbits de la nostra professió: farmacèutics comunitaris, de l'atenció primària, hospitalaris, de l'administració i de la universitat.


Què cal per fer-se soci de la SCFC?


Podeu realitzar la inscripció complimentant la butlleta i enviant-la degudament complimentada a: carrer Major de Can Caralleu 1-7, codi postal 08017 de Barcelona o a través del formulari online.

Objectius

Potenciar al màxim l'exercici de la farmàcia clínica i l'atenció farmacèutica.

Intercanviar experiències de farmàcia clínica i atenció farmacèutica entre diferents professionals farmacèutics.

Ser el vincle científic d'unió entre professionals farmacèutics sigui quin sigui es seu àmbit d'actuació professional.

Aconseguir una major participació en totes les activitats que s'organitzen per tal d'enriquir-ne el debat i l'intercanvi d'experiències entre els diferents professionals farmacèutics.

Incorporar activitats de formació continuada a través de la web de la SCFC.

Intercanviar experiències amb altres societats de l'Acadèmia.

Organitzar i coordinar estades de curta durada en diferents serveis farmacèutics per a l'intercanvi d'experiències en l'àmbit de la farmàcia clínica.