Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Grup de treball - Antídots


La disponibilitat de determinats antídots pot estar condicionada per diferents factors com la freqüència de presentació d’una intoxicació en una zona geogràfica, la urgència d’administració de l’antídot, les dificultats d’adquisició quan no està comercialitzat a Espanya, el seu curt període de validesa i l’elevat cost d’algun d’ells.

Davant d’aquesta situació, a l’any 2013 es va crear el Grup de Treball d’Antídots de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), actualment integrat per quatre farmacèutics hospitalaris i tres toxicòlegs clínics amb àmplia experiència en el tractament d’intoxicacions agudes, tant en pacients adults com pediàtrics.

L’objectiu inicial va ser establir unes recomanacions sobre els antídots que haurien d’estar presents en els hospitals i en quina quantitat, en funció del nivell de complexitat assistencial de cada centre. Conscients de les dificultats per aplicar-les, es va dissenyar una plataforma virtual que permetés localitzar quins hospitals disposen dels antídots que poden donar més problemes de disponibilitat i que, al mateix temps, facilités els préstecs entre ells en cas de necessitat. D’aquesta manera, al juliol del 2015 va entrar en funcionament la Xarxa d’Antídots de Catalunya.

Després de dos anys de rodatge, el projecte es va ampliar a la totes les Comunitats Autònomes que en volguessin formar part, constituint la Red de Antídotos (https://redantidotos.org) que actualment continua en procés d’expansió. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració amb la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

La web de Red de Antídotos ofereix informació relativa als antídots i al tractament de les intoxicacions, així com un servei de consultes toxicològiques no urgents adreçat a professionals a traves del correu electrònic: consultas@redantidotos.org.

Des de 2018, el Grup de Treball col·labora amb el Departament de Salut amb la constitució del Comitè d’Antídots de Catalunya que té com a finalitat promoure la disponibilitat dels antídots als diferents àmbits sanitaris de Catalunya, així com contribuir a la formació dels professionals sanitaris que participen en l’atenció dels pacients intoxicats.